YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık hukuku, bir ülkenin vatandaşlık ilişkilerini ve ülkede bulunan yabancıların haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bir ülkenin vatandaşlık statüsünü belirlerken, yabancıların giriş, oturma ve çalışma hakları gibi konularda da düzenlemeler içerir. Vatandaşlık hukuku, bir ülkenin vatandaşı olma şartlarını belirlerken, yabancılar hukuku da ülkede geçici veya daimi ikamet eden yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Bu alan, göç, vize politikaları, sığınma hakları gibi birçok farklı konuyu kapsar ve ulusal hükümetlerin yanı sıra uluslararası anlaşmalarla da ilişkilidir.

Bu kapsamda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku aşağıdaki konuları içerir:

 • İkamet İzni: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır.
 • Çalışma İzni: Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, bu Kanun kapsamında olan yabancının, Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alması zorunludur. Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır.
 • Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde sayılan haklardan faydalanabileceklerini gösteren karttır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında dikkatli ve doğru adımlar atılması gerekmektedir. Aksi halde geri dönülmez hak kayıpları meydana gelebilir. Bu alanda faaliyet gösteren bir avukat veya danışmanın, uluslararası göçmenlik yasalarına ve vatandaşlık politikalarına hakim olması, müvekkillerinin haklarını korumasına ve hukuki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Ekibimiz, yıllara dayanan deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında müvekkillerimize destek sağlıyor. Vatandaşlık ve yabancılar hukuku kapsamında;

 • Türk vatandaşlığının kazanılması işlemlerinin yapılması,
 • İkametgah izni, ikametgah izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Mavi Kart başvurusu,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

gibi yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin her türlü prosedürün sevk ve idaresini müvekkillerimiz adına gerçekleştiriyor, tüm süreçleri en hızlı ve müvekkilimizin en üst düzey menfaatini koruyacak şekilde yürütüyoruz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

 • Vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk ofisiyle firmasıyla çalışarak, alanında uzman avukatların deneyim ve bilgisinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, vatandaşlık başvuruları, oturum izinleri ve vize prosedürleri gibi karmaşık süreçlerde herhangi bir hak kaybına uğramadan doğru adımlar atabilirsiniz.
 • Vatandaşlık ve yabancılar hukukuyla ilgili süreçler zaman alıcı olabilir. Alanında uzman bir hukuk ofisiyle işlemleriniz hızlı ve etkili bir şekilde yönetilir ve böylece zaman tasarrufu sağlamış olursunuz.
 • Hukuki danışmanlık almak, vatandaşlık haklarını korumasına ve yabancılarla ilgili yasal gereksinimlere uyum sağlanmasına yardımcı olur. Bu da sizin yasal olarak güvende hissetmenizi ve potansiyel hukuki riskleri minimize etmenizi sağlar.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzmanlık ve Deneyim: Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında uzmanlaşmış bir ekibiz. Deneyimli avukatlarımız, müvekkillerimize yılların birikimiyle sağlam hukuki danışmanlık sunar, bu da müvekkillerimizin vatandaşlık ve göç konularındaki kararlarını güvenle almasını sağlar.
 • Müvekkil Odaklı Yaklaşım: Müvekkillerimizin önceliklerine ve beklentilerine uygun hizmet sunmak için çaba gösteririz. Her müvekkilimizin benzersiz gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimseriz, bu da müvekkillerimizin memnuniyetini artırır.
 • Hızlı ve Etkili Çözümler: Müvekkillerimizin karşılaştığı yabancılar ve vatandaşlık hukuku sorunlarını hızlı ve etkin bir şekilde çözmek için kararlıyız. Sorunları çözmek için kısa sürede harekete geçer ve müvekkillerimizin hukuki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluruz, böylece onların zamanını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlarız.