Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Köksal&Partners; yerli ve yabancı müvekkillerine Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, Alt yüklenici sözleşmeleri ve Kira sözleşmeleri hazırlanması gibi danışmanlık hizmetleri ile her türlü devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi ve yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi gibi takip gerektiren hizmetleri sağlamaktadır. Öte yandan taşınmazların tahliyesi, uyarlama, müdahalenin men-i gibi uyuşmazlıklarda da dava açılması ve yürütülmesi gibi destek hizmetlerini sunmaktadır.

Müvekkillere ait borç ve alacak yönetimi, raporlamalar yapılarak, borç ve alacaklara ilişkin İcra takibi, satış ve paraya çevirme, itiraz, itirazın iptali süreçleri takip edilmektedir. Müvekkil portföyünde, lider inşaat şirketleri bulunmaktadır. Dava yönetimi için tamamen ofis içerisinde, ekibin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliği arttırmak için geliştirilen online uygulama kullanılmaktadır. Bu uygulama yardımıyla tüm ekip her gün, her saat müvekkil/dosya bilgisine erişmesi sağlanarak, takip ve bilgilendirme becerisi artırılmıştır. Yine bu uygulama ile hızlı ve etkin şekilde anlık raporlar hazırlanarak ve kısa süre içerisinde müvekkillere ulaştırılabilmektedir. Aynı uygulama ile müvekkil gayrimenkul kira sözleşmeleri süreç takipleri yapılarak müvekkillere bu konuda da etkin destek sağlanmaktadır. Yakın zamanda direkt olarak uygulama üzerinden güvenli bir bağlantı ile müvekkillere dinamik olarak takip edilebilen raporlama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.