Sağlık Hukuku

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve bireylere kapsamlı hukuki destek sunmakta olup sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkiler ile ilaç hammaddelerine ilişkin alım-satım, dağıtım ve üretim sözleşmelerinin hazırlanması gibi sağlık hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması, bu süreçte hukuki danışmanlığın sağlanması gibi hizmetler sunmaktayız.

Sözleşmesel ilişkilerin yanı sıra sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi, hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının ilgili oldukları mevzuat kapsamında sorumluluklarının belirlenmesi ve hukuki danışmanlığın sağlanması, ruhsatlandırma sürecine ilişkin idari prosedürün yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerin temsili de çalışma alanlarımız kapsamında bulunmaktadır.