İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki sözleşme ilişkisini ve bu ilişkiye uygulanan kuralları düzenler. İş hukuku çerçevesinde işçilerin çalışma şartları, ücretleri, izin hakları gibi konular düzenlenirken işverenlerin de işçilere karşı yükümlülükleri, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işten çıkarmalar ve iş yerinde uygulanacak politikalar gibi konular belirlenir.

Sosyal sigorta hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışanların sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir hukuk alanıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 22. maddesinde sosyal güvenlik kavramı ilk defa somut olarak ‘‘Herkesin, toplumun bir üyesi olması nedeniyle sosyal güvenliğe hakkı vardır. İnsanların onur ve kişiliklerinin özgürce gelişmesi için zorunlu olan ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların, ulusal çabalar ve uluslararası işbirliği yoluyla her devletin örgütleri ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştirilmesine hakları vardır.’’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu hukuk dalı tüm bireyleri sosyal risklere karşı korumaktadır.

Bu kapsamda, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku aşağıdaki konuları içerir:

 • İş Sözleşmeleri: İşverenlerle işçiler arasındaki iş ilişkisini düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve feshedilmesi
 • İş Davaları ve Arabuluculuk: İş hukukundan ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü için iş mahkemelerinde dava açılması veya arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi
 • Sendika ve Toplu İş İlişkileri: Çalışanların sendika kurma ve işverenler ile toplu iş sözleşmeleri yapma gibi süreçlerde danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası İş Hukuku: Uluslararası iş hukuku konularında danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü
 • İşçi Hakları ve Sosyal Yardımlar: Çalışanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin düzenlemeler, işçilerin sigortalılık süreçleri, emeklilik hakları, analık izni, işsizlik sigortası
 • Sigorta Primleri ve Ödemeleri: İşverenlerin ve çalışanların sosyal sigorta primlerinin belirlenmesi, ödenmesi ve ilgili yasal prosedürler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Meslek hastalığı ve iş kazalarından kaynaklanan cezai ve hukuki sorumluluklar gibi konuları düzenlemektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında deneyimli ve dinamik kadromuz ile işveren ve işçi ilişkisinden kaynaklanan hukuki ihtilaflara karşı hizmet sunmaktayız. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bağlamında doğabilecek her türlü sorun karşısında çözüm üretme hizmetlerini hızlı ve etkili çözümlerimizle sağlayarak müvekkillerimizin güvenilir yegane desteği olmayı amaçlıyoruz. Bunlar:

 • İş Sözleşmesi ve Protokollerin Hazırlanması/Revize Edilmesi: İşçilerin çalışma şartları, ücretleri, izin hakları, işverenlerin işçilere karşı yükümlülükleri bakımından iş sözleşmelerinin hazırlanması ve işverenler tarafından istenen diğer sözleşme ve protokoller konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ek olarak Gizlilik ve Rekabet Yasağı Anlaşmaları, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen buluşlar konuları da uzmanlık alanlarımızdandır.
 • Yurtiçi/ Yurtdışı İş İlişkilerinin Yürütülmesi: İşçi ve işveren haklarının korunması, gerekmesi halinde tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, işyerinde iş sağlığı hükümlerine uyum sağlanması ve bu doğrultuda iş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin tümünde müvekkillerimize güvenilir bir destek olmayı amaçlıyoruz.
 • İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi: İş sözleşmesinin feshi ve ikale konularında da müvekkillere yoğun şekilde hizmet vermekteyiz. İş sözleşmesinin feshi neticesinde işçilik alacakları, hizmet tespit davaları ve işe iadeler konusunda ihtar, arabuluculuk ve dava süreçleri konularında uzman desteği sağlamaktayız.
 • Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları: İş kazası sebebiyle ceza davaları, tazminat davaları ve SGK rücu davaları bakımından müvekkillere hizmet sağlamak Köksal & Partners olarak uzmanlık alanlarımız arasındadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı; işçilerin haklarını korumak, işverenlerin potansiyel cezai ve hukuki riskleri minimize etmek için profesyonel hukuki rehberlik almaları anlamına gelir. Bu alanda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasından hizmet almanın birçok faydası bulunmaktadır:

 • Şirket sözleşme ve prosedürlerinin Yargıtay kararlarına, güncel mevzuat ve doktrin görüşlerine uygun şekilde güncellenmesi ve/veya revize edilmesi bakımından danışmanlık almak; önleyici hukuk çerçevesinde işverenlere ekonomik ve zamansal bakımdan ciddi bir getiri sağlamaktadır.
 • Somut durumlara özgü ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması ve noter işlerinin yürütülmesi işlerinde hızlı ve etkili hizmet almak isteyen işverenler bakımından en uygun yol bu alanda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden yardım almaktır.
 • Müzakere ve arabuluculuk süreçlerinde uzman desteği alarak işletmenizin hukuki ihtiyaçlarına en uygun çözümleri bulabilir ve uygulayabilirsiniz.
 • Profesyonel kadrosu bulunan bir hukuk ofisinden dava takip alanında hizmet alarak işletmenizin hukuki risklerini minimize edebilirsiniz.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: İş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak güncel Yargıtay ve AYM kararlarını takip ederek müvekkillerimize güncel ve etkili çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, kişiselleştirilmiş ve etkili hukuki çözümler sunuyoruz.