İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında deneyimli ve dinamik kadrosu ile Köksal&Partners, müvekkillerine iş ilişkilerinin yürütülmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi/sona erdirilmesi, işçi ve işverenin haklarının korunması, işyerinde iş sağlığı hükümlerine uyum sağlanması ve iş hukuku bağlamında doğabilecek her türlü sorun karşısında çözüm üretme hizmetleri vermektedir.

Öte yandan, işçilik alacakları, işe iade ve iş kazası sebebiyle tazminat davaları bakımından müvekkilleri aleyhine açılan davalarda da müvekkillerine dava takibi hizmeti sağlamak Köksal&Partners'ın sağladığı önemli hizmetler arasındadır.