ŞİRKETLER VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku Nedir?

İş dünyasında şirketler ve bireylerin bir araya gelerek işbirliği yaptığı çeşitli anlaşma ve işlemler, hukuki bir çerçeve içerisinde gerçekleşmektedir. Şirketler ve sözleşmeler hukuku, bu tür işlemlerin düzenlenmesi ve çözümlenmesiyle ilgilenmektedir.

Gelişen ekonomik koşullar ve iş dünyasındaki sürekli değişim ile birlikte, şirketler ve sözleşmeler hukuku önemli bir hukuki alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu alan şirketlerin kuruluşundan başlayarak, hisse devirleri, ortaklık yapıları, sözleşmelerin oluşturulması ve uyuşmazlıkların çözümüne kadar geniş bir yelpazedeki hukuki konuları ele almaktadır.

Şirketler ve sözleşmeler hukuku, ticari işlemlerin doğası gereği karmaşık olabilecek yönlerini anlamak ve yönetmekle ilgilidir. Sözleşmelerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda uzmanlık gerektiren bu alan, iş dünyasının güvenliği ve istikrarı için kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda, şirketler ve sözleşmeler hukuku aşağıdaki konuları içerir:

 • Ticari Sözleşmeler: İşletmeler arasındaki ticari anlaşmaları belirleyen hukuki düzenlemeleri içerir. Sözleşmelerin hazırlanması ve yürütülmesi ve müzakere edilmesi ile ilgili yasal gereklilikleri belirler.
 • Şirket Kuruluşu ve Yapılanması: Şirketlerin kuruluş sürecini ve yönetim yapılarını düzenler. Şirketlerin tüzel kişilik kazanması, hisse devirleri, ortaklık yapıları gibi konuları kapsar.
 • İş Ortaklıkları ve Ortak Girişimler: İşletmeler arasındaki ortak girişimlerin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Ortaklık anlaşmaları, ortaklık değişiklikleri ve ortaklık uyuşmazlıklarının çözümü gibi konuları ele alır.
 • Şirketlerin Sorumlulukları: Şirketlerin, yöneticilerin ve ortakların sorumluluklarını belirler. Şirketlerin vergi yükümlülükleri, finansal raporlama gereklilikleri ve şirketin topluma olan sorumlulukları gibi konuları kapsar.
 • Ticari İşlemler ve Finansman: İşletmelerin ticari işlemlerini ve finansman gereksinimlerini düzenler. Kredi anlaşmaları, borçlanma araçları ve finansal işlemlerle ilgili yasal düzenlemeleri içerir.
 • Uyuşmazlık Çözümü ve İhtilaflar: İşletmeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki süreçleri düzenler. Uyuşmazlık çözüm yolları, arabuluculuk, tahkim ve mahkeme süreçleri gibi konuları kapsar.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Ekibimiz, yılların verdiği deneyim ve yenilikçi bakış açısıyla özellikle şirket faaliyetlerinin mevzuata uyumluluğunu ve hukuki altyapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, müvekkillerimize iş süreçlerini en iyi şekilde yönetmeleri ve hukuki gereksinimlerini karşılamaları için sözleşmeler hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili konularda kapsamlı hukuki danışmanlık sunmaktayız.

 • Şirket Kuruluşu ve Yönetimi: Müvekkillerimizin şirket kuruluş sürecinde ve şirketlerin günlük yönetiminde ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlıyoruz. Şirketlerin kuruluş işlemlerinden, yönetim kurulu, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının sevk ve idaresi ile sermaye artırımı/azaltımı süreçlerine kadar birçok alanda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
 • Sözleşmeler Hukuku: Başta dağıtım sözleşmesi, franchise sözleşmesi, lisans sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, satım sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, acentelik sözleşmesi ve taşeronluk sözleşmesi olmak üzere ticari konulu ulusal ve uluslararası nitelikte tüm tipteki sözleşmelerin hazırlanması, analiz yapılıp yorumlanması, sözleşmelerin yürütülmesi, müzakere edilmesi, müvekkillerin taraf olduğu sözleşmelerde risk analizi hazırlanması ve bunlara ilişkin sair danışmanlık hizmetlerini uzman ekibimizle sunuyoruz.
 • Ticaret Hukuku: Ticari işletmelerin faaliyetlerinin yasal çerçevede sürdürülmesi ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ticaret sicili işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, sermaye artırımları, rekabet hukuku gibi konularda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz.
 • Şirketler Arası Anlaşmazlıklar: Şirketler arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümüne yönelik destek sağlıyoruz. Arabuluculuk, tahkim ve mahkeme süreçlerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.
 • Sözleşme Uyuşmazlıkları: Sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki destek sağlıyoruz. Sözleşme ihlalleri, sözleşme fesihleri ve tazminat talepleri gibi konularda müvekkillerimize destek sağlıyoruz.

Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

Şirketler ve sözleşmeler hukuku danışmanlığı, işletmelerin ve bireylerin ticari faaliyetlerinde yasal uyumu sağlamak ve potansiyel hukuki riskleri minimize etmek için profesyonel hukuki rehberlik alınması anlamına gelmektedir. Şirketler ve sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık hizmeti almanın birçok faydası bulunmaktadır:

 • Şirketler ve sözleşmeler hukuku danışmanlığı alarak, şirketinizin ticari faaliyetlerini mevcut yasal düzenlemelere uygun hale getirebilirsiniz. Bu sayede, hukuki sorunlarla karşılaşma riskini azaltır ve şirketinizin yasal uyumluluğunu sağlamış olursunuz.
 • Şirketler ve sözleşmeler hukuku danışmanlığı, potansiyel hukuki riskleri belirlemenize ve bunlara karşı önleyici tedbirler almanıza yardımcı olur. Özellikle şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması gibi konularda danışmanlık hizmeti alarak işletmenizin hukuki risklerini minimize edebilirsiniz.
 • Şirketler ve sözleşmeler hukuku danışmanlığı, ticaret hukuku, şirketler hukuku ve iş hukuku gibi alanlarda teknolojinin hızlı değişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni yasal düzenlemelerden ve güncellemelerden haberdar olmanızı sağlar. Bu sayede, şirketinizin ticari faaliyetlerini sürekli olarak güncel yasal düzenlemelere uygun hale getirebilirsiniz.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: Şirketler ve sözleşmeler hukuku konusunda deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak, müvekkillerimize güncel ve etkili çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, kişiselleştirilmiş ve etkili hukuki çözümler sunuyoruz.