Telekominikasyon Hukuku

Köksal&Partners, Telekomünikasyon Hukuku alanında deneyimli ve geniş bir kadroyla öncü ulusal ve uluslararası şirket müvekkillerine çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, sektördeki ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hukuksal boyutunu değerlendirme ve mevzuatın etkin bir şekilde takip edilmesi gibi kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Firmanın Telekomünikasyon Hukuku alanındaki uzmanlığı, regülasyonlara uyumluluk konusunda şirketlere rehberlik etmekle kalmayıp aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerinin takibi ile şirket içinde değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Rekabet Kurumu düzenlemelerinin izlenmesi, teknoloji transferi sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, altyapı kira sözleşmeleri, roaming sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, ara bağlantı sözleşmeleri, tüketici hakları bakımından hizmet değerlendirmesi, katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesi düzenlenmesi ve telekomünikasyon ruhsat başvurularının takibi gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.