Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

KVKK Uyum Hizmetleri operasyonel olarak KP Veri Danışmanlığı A. Ş. ismiyle faaliyet gösteren şirketimiz üzerinden yürütülmektedir. KP Veri, IAPP Kurumsal Üyesi olduğu gibi, KVKK Uyum Birimimizdeki arkadaşlarımızın önemli bir kısmı CIPP/E, CIPT, CIPM, ISO27001 gibi GDPR/KVKK ile ilgili sertifikalara sahiptirler. Ekibin geri kalan kısmının da sertifika süreçleri devam etmektedir. KP Veri ve Uyum Ekibi ayrıca veri gizliliği konusunda dünyaca ünlü bir organizasyon olan International Association of Privacy Professionals (IAPP) kurumsal gümüş üyesidir. KP Veri, üstlendiği projelerde teknik veya süreç tarafında ulusal ve uluslararası uzman şirketler ile birlikte çalışmaktadır. Ortaklarımızdan Yavuz Selim Dicle yönetimindeki ekibimizde 14 hukukçu görev yapmaktadır.

Uyum Ekibi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, Türkiye ve dünyada kişisel verilerin korunması ve mahremiyet alanında yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile müvekkillerine danışmanlık, denetim, dijital güvenin temini ve ihtilafların yönetimi alanında destek vermektedir. Bu nedenle, Uyum Ekibi bir yanda uyumun yürütülmesi ve sürdürülebilirliğine odaklanırken diğer yandan da dünyada kişisel verilerin korunması alanında güncel gelişmeleri takip ederek tamamlayıcı bir bakış açısı ve hesap verilebilirlik odaklı bir yaklaşımla bugünün ve geleceğin veri koruma ekiplerinin ihtiyacı olan desteği müvekkillerine vermeyi hedefler.

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Uyum ve Danışmanlık

 • General Data Protection Regulation (GDPR) Uyum ve Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) veya (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile; Kanun ve GDPR kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere getirilen yükümlülüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili formların gözden geçirilerek uyumlandırılması, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin yapılması ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir şekilde KVKK ve GDPR hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Uyum Proje Hizmetleri

 • Süreç Analizi

 • Dokümantasyon Hazırlama

 • Form ve Sözleşme İnceleme

 • Başvuru/Soruşturma Süreçleri

 • Risk Değerlendirmesi

 • Veri İşleme Faaliyetleri Analizi

 • Politika ve Prosedür Oluşturma

 • KVK Komitesi Kurma

 • Teknik ve Süreç Çalışmaları

 • Birim Bazlı Yükümlülükler Dokümantasyonu

 • VERBİS Kayıt Yükümlülüğü

 • Raporlama

Uyum Danışmanlık Hizmetleri

 • Envanter Denetimi/Yönetimi

 • Doküman Güncelleme ve Takibi

 • Form ve Sözleşme Güncelleme ve Takibi

 • Başvuru/Soruşturma Yönetimi

 • Risk/Etki Değerlendirmesi

 • Veri İşleme Faaliyetleri

 • Politika ve Prosedür Güncelleme ve Takibi

 • KVK Komitesi Kurma ve Destek

 • Toplantı ve Eğitimler

 • VERBİS Kayıt Takibi ve Güncelleme