REKLAM HUKUKU

Reklam Hukuku Nedir?

Reklam hukuku, ticari iletişim süreçlerinin düzenlenmesi, ticari reklamların yayılması ve denetlenmesi ile ilgili hukuki çerçeveyi oluşturan bir hukuk dalıdır. Bu alandaki hukuki düzenlemeler, reklamverenlerin ticari iletişim faaliyetlerini yürütürken uymaları gereken yasal kuralları ve tüketicilerin korunmasını sağlayan düzenlemeleri içerir.

Reklam hukuku, genellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

 • Ticari İletişim Hukuku: Reklam hukuku; ticari reklamların içeriğini, sunumunu ve yayımlanmasını düzenler. Bu kapsamda, reklamların tüketiciyi yanıltıcı, aldatıcı veya haksız ticari uygulamalara neden olmaması, açık ve anlaşılır olması, belirli ürün ve hizmetlerin tanıtımı sırasında kullanılan ifadelerin gerçeğe uygun olması gibi konulara önem verilir.
 • Ticari Marka ve Telif Hakkı: Reklam hukuku, marka ve telif haklarının reklam faaliyetlerinde korunmasını sağlar. Marka sahiplerinin markalarının izinsiz kullanımına karşı önlem almasını, telif haklarının reklam içeriklerinde uygun şekilde kullanılmasını ve diğer marka sahipleri veya telif hak sahipleri tarafından reklamların içeriğiyle ilgili hak ihlallerine karşı yasal yollara başvurmasını kapsamaktadır.
 • Tüketicinin Korunması: Reklam hukuku, tüketici hukuku kapsamında tüketicilerin yanıltıcı veya haksız ticari uygulamalardan korunmasını sağlar. Bu kapsamda reklamların tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemesi, aldatıcı fiyatlandırma veya ürün özellikleri hakkında yanlış beyanlar içermemesi, reklamların belirli tüketici gruplarını hedeflememesi ön plana çıkmaktadır.
 • Reklamın Kamuya Etkisi: Reklamların toplum üzerindeki etkilerini düzenlemek için reklam hukuku, toplumsal değerleri ve normları göz önüne alarak özellikle sağlık, çevre, cinsiyet eşitliği gibi konularda hassas yaklaşımların benimsenmesi, reklamların toplum üzerinde olumlu etkiler yaratmasını amaçlar.

Reklam Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Köksal & Partners ekibi olarak, reklam sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize çok yönlü yaklaşımlarla geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden uzman avukatlar ile çalışmaktayız.

Reklam hukuku, reklam verenlerin ticari faaliyetlerini yürütürken yasal düzenlemelere uyum sağlamalarını ve tüketicilerin haklarının korunmasını amaçlar. Hukuki açıdan reklam hukuku, ticari iletişim süreçlerini düzenlerken, ticari özgürlüğün korunması ile tüketici haklarının dengelenmesine odaklanır.

 • Reklam İçeriğinin Hukuki Değerlendirmesi: Reklam verenlerin hazırladığı reklam içeriğinin yasal uyumluluğunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sürecinde, reklamın tüketiciyi yanıltıcı olup olmadığı, haksız rekabet yaratıp yaratmadığı ve marka veya telif haklarına aykırı olup olmadığı gibi unsurları inceliyoruz.
 • Hukuki Danışmanlık: Reklam verenlerin müşterilerine sunacakları hizmetlerin hukuki açıdan uygunluğunu sağlamak için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
 • Reklam Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakeresi: Reklam verenler ve reklam ajansları arasında yapılacak reklam sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi konusunda hukuki destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, reklam hizmetlerinin kapsamı, ücretlendirme, telif hakları ve yasal sorumluluklar gibi konuları düzenliyoruz.
 • Hukuki İhtilafların Çözümü: Reklam hukukuyla ilgili ortaya çıkan ihtilafların çözümü için hukuki temsil ve danışmanlık sağlıyoruz. Bu kapsamda, rakip reklam verenlerle yaşanan rekabet ihlalleri, telif hakkı ihlalleri, tüketici şikayetleri ve diğer hukuki anlaşmazlıkları ele alıyoruz. Reklam hukukundan doğan uyuşmazlıkların sonucu olarak başta tüketici uyuşmazlıkları olmak üzere RTÜK ve Reklam Kurulu kararlarına itiraza ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibini gerçekleştiriyoruz.

Reklam Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

Reklam hukuku, özellikle tüketici hukuku başta olmak üzere birçok hukuk dalını ilgilendiren multidisipliner bir hukuk dalıdır. Reklam hukukunun birçok hukuk dalıyla kesişen karmaşık yapısı reklamverenleri tek başlarına takip edemeyecekleri bir dizi yasal düzenlemeyle karşı karşıya bırakabilir. Alanında uzman hukuk ekibimizden reklam hukuku danışmanlığı almanızın faydaları şunlardır:

 • Hukuki Uyumluluk Sağlama: Reklam hukuku danışmanlığı, reklam verenlerin reklam kampanyalarının hukuki açıdan uyumlu olmasını sağlar. Bu, reklamın içeriği, sunumu, dağıtımı ve hedef kitlesi ile ilgili yasal gereksinimlerin karşılandığından emin olunmasını sağlar.
 • Yasal Risklerin Azaltılması: Reklam hukuku danışmanlığı sayesinde uzman avukatlar, potansiyel yasal sorunları önceden belirler ve bu sorunlara uygun çözümler önerir, böylece hukuki ihtilafların önlenmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Hukuki İhtilafların Önlenmesi: Reklam hukuku danışmanlığı, hukuki ihtilafların önlenmesine yardımcı olur.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: Reklam hukuku konusunda deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Teknolojinin hızlı değişimine ayak uydurarak, müvekkillerimize güncel ve etkili çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, kişiselleştirilmiş ve etkili hukuki çözümler sunuyoruz.