Reklam Hukuku

Köksal & Partners olarak müvekkillerimiz nezdinde gerçekleşen reklam, tanıtım gibi içeriklerin ilgili oldukları mevzuatlara uyumluluğunu inceliyor ve bu konuda gereken danışmanlık hizmetini sağlıyoruz. Reklam hukukundan doğan uyuşmazlıkların sonucu olarak başta tüketici uyuşmazlıkları olmak üzere RTÜK ve Reklam Kurulu kararlarına itiraza ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibini de gerçekleştirmekteyiz.