İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas daireleri karşısında alacak tahsilatı ve takibi, haciz, rehin, ipotek süreçlerini yürütmek, itirazın iptali ve itirazın kaldırılması, yedieminliği suistimal, menfi tespit, istirdat davalarının açılması ve takip edilmesi, iflas talep edilmesi ve takibi, iflasın ertelenmesi davalarının takibi gibi hem borçlu hem de alacaklı konumunda yer alan müvekkillerimiz için icra ve iflas hukukundan kaynaklanan her bir uyuşmazlığı azami dikkat ve özeni göstererek yürütmekteyiz.