YAPAY ZEKA HUKUKU

Yapay Zeka Hukuku Nedir?

Yapay zeka hukuku, yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ilgili çeşitli hukuki belirsizlikleri ele alırken, aynı zamanda bu teknolojilerin potansiyel faydalarını ve risklerini de değerlendirir. Bu nedenle, yapay zeka hukuku, hukuk sistemlerinin bu hızla değişen teknolojik ortama uyum sağlamasını ve insanların ve toplumun bu teknolojilerin getirdiği yeni zorluklarla başa çıkmasını sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Yapay zeka hukuku, yapay zeka sistemlerinin gizlilik, veri koruma, ceza hukuku, iş hukuku, tıbbi etik, otomasyon ve işsizlik, ayrımcılık, siber güvenlik, patent ve telif hakları gibi çeşitli hukuki ve etik konularını ele alır. Bu alan, yapay zeka sistemlerinin nasıl kullanılacağına dair yasal düzenlemelerin oluşturulmasını, mevcut yasaların bu teknolojilere uyum sağlamasını ve etik standartların belirlenmesini içerir.

Bu kapsamda, yapay zeka hukuku aşağıdaki konuları içerir;

  • Veri Koruma ve Gizlilik: Yapay zeka sistemleri, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için büyük veri havuzları ile eğitilirler. Bu veriler birçok zaman hassas ve kişisel veri niteliğini haiz olduğundan korunmaları ve gizlilikleri büyük bir önem arz etmektedir.
  • Ayrımcılık ve Eşitlik: Eğitim verilerinde ve algoritmalarda gizlenmiş ayrımcılık ve etik dışı unsurlar, adalet ve eşitlik konularını gündeme getirir. Bu nedenle, yapay zeka sistemlerinin kullanımında ayrımcılığın önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler ve denetimler önemlidir.
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku: Üretken yapay zeka sistemleri, eser ve buluş üretebilme potansiyeline sahip olduğundan gerek bu ürünlerin sahipliği gerekse bu ürünlerin üretilebilmesi için kullanılan eğitim verilerine ilişkin olarak telif hakkı ihlallerini gündeme getirmektedir.

Yapay Zeka Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Köksal & Partners olarak yapay zeka hukuku kapsamında bilişim ve kişisel veriler hukukunda uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile yapay zeka sistemlerinin veri işleme faaliyeti ve bu verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda gereken hukuki danışmanlığı sağlıyor ve bu sistemlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ve Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası başta olmak üzere ilgili her türlü mevzuata uyumluluğun gerçekleşmesi için gereken hukuki danışmanlığı sağlıyor ve hizmet kapsamında gerek özel tüzel kişiler gerekse kamu idareleri ile oluşan uyuşmazlıklarda profesyonel hukuki desteği müvekkillerimize sunuyoruz.

Yapay Zeka Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

Yapay zeka teknolojisi, günümüzün sürekli değişen ve gelişen olgularından birisi olup faaliyeti gereği işlediği veriler sebebiyle bünyesinde birtakım riskleri de barındırdığından herhangi bir yaptırım veya hak kaybı ile karşılaşmamak profesyonel bir hukuki rehberlik şarttır.

  • Yapay zeka sistemleri piyasaya sürülebilmek için birtakım şartlara tabi olup sağlayıcılar yapay zeka hukuku danışmanlığı alarak yasal gerekliliklere uyum sağlayabilir ve böylelikle olası risklere karşı önlem alarak herhangi bir yaptırıma karşı sorumlu olmaz.
  • Yapay zeka sistemlerinin eğitim için kullandıkları verilerin korunması ve gizlilik standartlarının sağlanması önemlidir. Yapay zeka hukuku kapsamında alınacak danışmanlık, veri koruma ve gizlilik gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanmasına yardımcı olabilir.
  • Yapay zeka sistemlerinin inovasyonu ve piyasaya sürülebilmesi için kurulacak ortaklık veya sözleşmesel ilişkiler için müzakere süreçlerinde yapay zeka hukuku danışmanlığı almak, yapay zeka sistemlerinin niteliği gözetilerek yapılan yönlendirmeler sebebiyle olası aleyhe sonuçların doğmasını önler.

Neden Köksal & Partners?

  • Uzman Ekibimiz: Yapay zeka hukuku konusunda dinamik ve uzman avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
  • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Sürekli değişime tabi tutulan yapay zeka hukukuna ilişkin her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor ve müvekkillerimizin güncele entegre olmalarını sağlıyoruz
  • Müvekkil Odaklı Çözümler: Her bir müvekkilimizin ihtiyaçlarını özel koşullarını değerlendirerek belirliyor ve kişiselleştirilmiş çözüm önerileriyle hukuki desteğimizi sağlıyoruz.