Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları önlemek amacıyla, 28.12.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik("Yönetmelik") yayımlanarak aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamına ilişkin hüküm 30/6/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiş ve diğer maddelere ilişkin olanlar ise aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yeni Hüküm neler getiriyor?

Karşılaştırmalı reklam tanımı, "tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin hususlarla aynı amaca ya da aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların karşılaştırıldığı reklamları" şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile çocuklara yönelik program ve mecralarda gıda ve içecek reklamlarına sınırlama getirilmiştir. Bu kapsamda çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarının başında, sonunda veya program esnasında ve özel çocuklara yönelik tasarlanan diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılamayacaktır.

Karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilemeyecektir.

Ayrıca, Yönetmelik yasadışı bahis ve kumar oyunlarının, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin ve her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamlarına izin verilmeyeceğini düzenlemiştir.