İnternet ortamında size veya geçmişinize ilişkin gerçek dışı bilgiler ya da hakaret içerikli yayınlar yapılıyorsa; eski fotoğraflarınız, eski ilişkileriniz internette ve arama sonuçlarında en üst sıralarda geliyorsa ve bu içerikleri kaldırmak istiyorsanız, yapmanız gereken Online İtibar Yönetimi hizmeti almaktır.