Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Köksal Özdamar Avukatlık Ortaklığı

Burhaniye Abdullahağa Caddesi, No:106, Üsküdar, İstanbul

Giriş

Köksal Özdamar Avukatlık Ortaklığı (“Köksal&Partners”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda Köksal&Partners bünyesinde yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında işlemekteyiz. Bu verilerin bir kısmı sadece mülakata çağırdığımız adaylardan alınmaktadır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • İsim
 • Soy isim
 • Doğum Tarihi
 • T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası
 • Ehliyet Türü
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Elektronik posta adresi
 • İkamet Adresi
 • Ev Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Askerlik Durumu
 • Eğitim Geçmişi ve Detayları
 • Referans Bilgileri
 • Çalışma Geçmişi ve Detayları
 • Özgeçmiş
 • Yabancı Dil Bilgisi
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Referans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • İsim
 • Soy isim
 • Çalıştığı Bölüm
 • Unvan
 • Referans Tipi
 • Telefon Numarası
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Köksal&Partners online ve fiziki adreslerimize tarafınızca gönderilen özgeçmişler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Köksal&Partners tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir. 

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, yasal bir süre belirtilmediği için 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, kimliği doğrulayıcı belgeleriniz ile dpo@koksalpartners.com adresine mail atarak iletebilirsiniz.