Akıllı Sayaçlar ve Özel Hayatın Gizliliği

Eylül 19, 2019

Evde kullanılan geleneksel sayaçların hızla akıllı sayaçlara dönüşmesi; bu sayaçların kişilerin özel hayatına müdahale tartışmasını da beraberinde getirdi. Öyle ki, geleneksel enerji sayaçları ayda bir kez genel tüketimi hesaplarken; akıllı sayaçlar her 5, 15 ve 30 dakikada bir ne zaman, ne için enerji tüketimi olduğunu hesaplayabiliyor ve bu verileri enerji sağlayıcısına iletebiliyor. Bunun sonucunda kişilerin evde olma, uyuma, duş alma, yemek yeme düzenleri gibi ev içerisindeki birçok aktivitelerine ilişkin veri toplanabiliyor. Bu toplanan veriler de ev halkının yaşam biçimi, işi, sağlığı, cinsel hayatı vb. konularla ilgili birçok çıkarımda bulunulmasına olanak sağlıyor. Peki akıllı sayaçlarla toplanan veriler ne boyutta? Özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor mu? Kendi evimizde risk altında mıyız? Veriler ne tür amaçlar için kullanılabilir veya bu verilerden ne tür sonuçlar elde edilebilir? Mahremiyetin “kalesi” evlerimize giren bu yeni teknoloji ürününü inceleyerek olası tehlikelere karşı bu soruları irdelemek hayati önem taşımaktadır. Daha detaylı bir değerlendirme için; Smart Meters

Read more

İki Bankadan Veri İhlal Bildirimi Yapıldı

Ağustos 1, 2019

İlk olarak; Açıklamaya göre Türkiye Ekonomi Bankası’nın iki şubesinde, KKB sorgulama ekranına yetkileri bulunan çalışanlarının, yetkilerini Bankanın erişim ve bilgi güvenliği politikalarına aykırı şekilde amacı dışında kullandığı, şahsi telefonları üzerinden elektronik haberleşme programları kullanarak Banka dışına aktarmış olabileceği ve ihlalden tahmini olarak Banka müşterisi olan 17.582 kişinin ve Banka müşterisi olmayan 7.706 kişinin etkilenebileceği belirtilmiştir. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5492/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Turk-Ekonomi-Bankasi-A-S İkinci olarak; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.07.2019 tarih ve 2019/230 sayılı Kararı ile Denizbank A.Ş. bünyesinde gerçekleşen veri ihlali bildirimi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasında ilan edildi. Bildirime konu somut olayda, Banka çalışanı tarafından, bireysel nitelikli kredi bilgilerini içeren sorgu ekranlarından, işin gereğinden fazla adette sorgulama yapıldığının tespit edildiği ve gerekli incelemelerin başlatıldığı, görevi gereği sorgulama ekranına erişim yetkisi bulunan söz konusu çalışanın, bu yetkiyi; Bankanın erişim ve bilgi güvenliği politikalarına aykırı şekilde amacı dışında kullandığı, ihlalden Banka müşterisi olan 3.038 kişinin ve Banka müşterisi olmayan 2.851 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5516/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-DenizBank-A-S-

Read more